user_mobilelogo
Wegwijzer Zuid Limburg

Zuid-Limburg

ER VALT VEEL TE BELEVEN!

View more
Wegwijzer Noord Eifel

Noord-Eifel

VOOR DE NATUUR LIEFHEBBER!

View more
Wegwijzer Vulkaneifel

Vulkan-Eifel

VOOR DE WANDEL LIEFHEBBER!

View more
Wegwijzer Moezel

Langs-de-Moezel

NOG IN ONTWIKKELING!

View more
  
Enige overwegingen voor uw beslissing om wel of niet naar Duitsland te verhuizen.
Hoe pakt u dat nou aan?
  
Overwegingen vooraf
  1. Informeer u op hoofdlijnen over de mogelijkheden, kansen en valkuilen die in uw situatie van toepassing zijn. Deze site kan u daarbij misschien helpen.
  2. Bij alle makelaars, banken en diverse sites wordt erop gehamerd dat uw hypotheekrente aftrekbaar is en dat de huizen veel goedkoper zijn. Laat het daar niet bij, het is slechts één van de vele aspecten van emigreren naar Duitsland.
  3. Ga met behulp van deze site (www.verhuis.de) na wat de andere aspecten zijn en of die hypotheekaftrek wel op u van toepassing zijn. En zo nee, wat daarvan de consequenties zijn. Vooral voor VUT-ers en gepensioneerden blijkt dit "nadeel" juist een voordeel.
  4. Laat u niet van de wijs brengen door onbekendheid met details. In het leven van alledag kan het belangrijk lijken dat uw kinderen vlakbij op zwemles kunnen, of dat u een hulp in de huishouding kunt vinden, of dat de openingstijden van winkels in uw schema passen. Natuurlijk zult u een beetje creatief met de veranderingen moeten omgaan. Was u bijvoorbeeld gewend om alle boodschappen ‘s zaterdagmiddags bij één winkel te doen; hier is het misschien wijzer om doordeweeks naar de ene en 's zaterdagmorgens naar de andere te gaan.
  5. Laat u ook niet van de wijs brengen doordat men u vertelt dat u niet verzekerd bent voor de sociale verzekeringen. In de eerste plaats kunt u vaak gewoon verzekerd blijven zoals u al was; in de tweede plaats bestaan er ook in Duitsland sociale verzekeringen en in de derde plaats valt er meestal ook particulier wel een mouw aan te passen.
  6. U kunt ervoor kiezen om alleen in Duitsland te gaan wonen en verder alles in Nederland te blijven doen: werk, school, sport, kerk, vrienden, winkelen, uitstapjes, zelfs de kapper en de krant. De kans is groot dat u dan na een jaartje of zo, spijt krijgt van uw beslissing. Het aanvankelijke "vakantiegevoel" is er afgesleten en wat overblijft is het niet-thuis-voelen en de extra kilometers. Ons advies is om zoveel mogelijk in Duitsland te doen en actief deel te nemen aan het sociale leven hier.
  7. Als u denkt dat Duitsers onaardig zijn: u heeft weliswaar ongelijk, maar u zou zich moeten afvragen of de financiële voordelen er tegen opwegen om tussen mensen te wonen die u niet aardig vindt en die als gevolg daarvan, u na een tijdje ook niet meer aardig zullen vinden.
  8. Cultuurverschillen zijn er; maar laten we niet overdrijven. Tussen een Groninger en een Ostfries of tussen een Twentenaar en een Grafschafter zijn de verschillen veel kleiner dan tussen een Fries en een Brabander of tussen een Bremer en een Bayer. Als u een beetje openstaat voor de andere gewoontes en opvattingen redt u het gemakkelijk. Over het algemeen zijn Duitsers tolerant ten aanzien van uw achtergrond.
  9. Duitsland, voorzover wij dat kennen, is een open en transparante maatschappij. U hoeft de burgemeester niet te kennen om een bouwvergunning te ritselen, maar u vraagt gewoon aan het loket wat de voorwaarden en procedures zijn, en u krijgt daarop het passende antwoord.
  10. Als u schoolgaande kinderen heeft moet u zich realiseren dat de keuze die u maakt (verhuizen naar Duitsland; naar een Nederlandse of een Duitse school), bepalend kan zijn voor hun verdere leven, ten kwade of juist ten goede. Zie hiervoor onder het hoofdstuk Kinderen/scholing.
Lieserpfad

LieserPfad

Feld und Wasser

View more
Eifelsteig

Eifel-Steig

Wandelen in de Eifel

View more
Wandelen in de Rijnland-Palts

Wandelen.

Wandelen in de Rijnland-Palts

View more
Vulkaneifel Natur und Geopark

Natur-Geopark

Het land van maren en vulkanen

View more